Arkinen kuvaus työstä – mistä apua?

Onko tämä todellisuutta sinun työssäsi?

Huomaat tekeväsi pieniä asioita, jotka eivät voi odottaa, sen sijaan, että tekisit merkityksellisiä ja kokonaisuutta kehittäviä asioita.

Työpäivän päättyessä toteat sinulla olleen tällekin päivälle suunnitelma, jota et pystynyt toteuttamaan. Sen sijaan päivän täyttivät erilaiset selvitettävät asiat, jotka vain ilmestyivät eteesi.

Käytät toisinaan lauantain ja/tai sunnuntain sellaisiin työtehtäviin, jotka vaativat rauhaa ja keskittymistä – sellaisiin, joihin ei ole työpäivinä mahdollisuutta.

Haluat pitää ovesi auki ja kynnyksen matalana. Niinpä kuuntelet kaikkia muita, vastaat kysymyksiin, tarkistat asioita ja ”pidät huolta”. Et kuitenkaan tohdi sulkea ovea voidaksesi keskittyä omiin töihisi, sehän saattaisi tuntua tylyltä tai ylimieliseltä.

Tiedät, että sinun pitäisi työskennellä vision saavuttamiseksi strategiaa toteuttaen. Päiväsi ja viikkosi kuluvat kuitenkin kellon kanssa kilpaillessa ja tulipaloja sammuttaessa. Haluaisit varata aikaa ajattelemiseen, laajempien kokonaisuuksien suunnitteluun ja toteuttamiseen, mutta tavoite karkaa aina vain eteenpäin.

Sinulla on työtovereita, esimiehiä, asiakkaita, kumppaneita, jotka usein, jopa lähes aina valittavat, vaativat, antavat negatiivista palautetta. Koet heidän syövän voimavarojasi. Heidän kohtaamisensa tuntuu epämiellyttävältä. Joudut alituisesti pohtimaan, miten heihin suhtautua. Pyrit ehkä välttelemään heidän kohtaamistaan.

Välillä tai usein mietit, mikä olikaan työsi varsinainen tarkoitus, perustehtäväsi. Pystytkö toteuttamaan sitä vai haluaisitko tosiasiallisesti tehdäkin jotain muuta. Kun oma perustehtävä ei täytä työlle asettamiasi odotuksia tai tavoitteita, olet ehkä alkanut kerätä sen oheen itseäsi motivoivia, mielekkäämpiä ja hauskempia tehtäviä. Pystyt perustelemaan toimintatapasi hyödyllisyyden, mutta ristiriita kuormittaa etkä tahdo selviytyä perustehtävästäsi.

Seuraukset

Väsyt, kyllästyt, turhaudut. Hohto työstä karisee. Odotat iltaa, viikonloppua, lomaa… vapaa-aikaa, mutta tuntuu, että silloinkaan et voi päästää tekemättömistä, odottavista tai tulevista töistä irti. Uupumuksen siemenet itävät.

Jos jokin edellä kuvatusta tuntui tutulta, tunnet todennäköisesti olosi hankalaksi. Nyt kerron, miten voit hyötyä työnohjauksesta.

Miten työnohjaus toimii?

Työnohjauksessa keskustellaan työstä, sen sujumisesta ja solmukohdista. Keskustellaan myös suhteesta työhön, siihen liittyvistä ajatuksista, arvoista ja mahdollisista ristiriidoista. Työnohjaaja kuuntelee, kuulee, tekee syventäviä ja selventäviä kysymyksiä, haastaa kaivamaan esiin omat tunnot, ajatukset, arvot ja asenteet.

Työnohjauksessa jäsennetään, selkeytetään, kirkastetaan ja priorisoidaan. Tunnetaan työhön liittyviä tunteita. Katsotaan asioita uudesta suunnasta, vaihdetaan näkökulmaa, kevennetään kuormaa.
Työnohjaajan fasilitoimana asetetaan itselle sopivia tavoitteita, punnitaan ja pohditaan. Tutkitaan polkuja, joita pitkin tavoitteisiin on mahdollista päästä. Löydetään pieniä askeleita, jotka vievät eteenpäin.

Pienikin muutos muuttuu suureksi. Usein muutos on alkanut jo ennen kuin tavoitetta on osattu edes asettaa. Ratkaisut ovat olemassa löytämistä vaille.

Tavoitteet, ratkaisut, laatu, tuloksellisuus

Työnohjaus voi olla myös omien tai työyhteisön yhteisten toimintatapojen tarkastelua. Ääneen sanottuja ajatuksia, ihmettelyjä, huomioita ja havaintoja.

Ryhmän keskustellessa palaset löytävät paikoilleen ja monesta eri työstä rakentuu kokonaisuus. Vertaistuki on arvokasta. Ymmärrys lisääntyy, oman ja yhteisen työn merkityksellisyys näyttäytyy uudella tavalla.

Ongelmakohtiin löydetään yhdessä ratkaisuja ja motivaatio muutokseen kasvaa. Yhteinen työ muuttuu sujuvammaksi ja mielekkäämmäksi. Tuotteet, palvelut, toimintatavat, prosessit kehittyvät. Laatu paranee, tuloksellisuus kasvaa.

Työnohjaus valmentaa ottamaan oman työn haltuun. Joskus voi kirkastua myös se, mitä ei halua ottaa haltuun. Ratkaisu on muutos, vaihdos, rohkeus.

Työnohjaus on prosessi, joka vaatii aikaa – joskus enemmän, joskus vähemmän. On hyvä suhtautua kärsivällisesti, itselleen armollisesti. Toisinaan tai toisille asiat avautuvat nopeasti. Joskus edetään pienin askelin.

Työnohjaus yksin, ryhmänä tai työyhteisönä

Työnohjausta toteutetaan yksilöohjauksena, samaa työtä tekevien tai samassa työpaikassa toimivien ryhmänä, jopa koko työyhteisön työnohjauksena. Ihmissuhdetyö, asiakastyö, asiantuntijatyö, esimiestyö – kaikki työ hyötyy.

Työnohjauksen tilaa usein työnantaja. Onkin oikein ja kohtuullista, että työnantaja voi asettaa ohjausta kohtaa tavoitteita. Yleensä työnohjaus hyödyttää työnantajan asettamien tavoitteiden mukaisesti tai niistä huolimattakin työn tekijää.

Myös yksittäinen ihminen voi hankkia työnohjausta omalla kustannuksellaan – tällöin tavoitteet asettaa hän yksin.

Yrittäjälle työnohjaus voi olla henkireikä, oman työn kehittämisen kaista ja mahdollisuus, keino ajatella toisen, koulutetun ihmisen kanssa.

Luottamuksellista – asiat eivät leviä

Työnohjaus on aina luottamuksellista – niin siellä esille tulleiden henkilökohtaisten ja työpaikkakohtaisten asioiden kuin liikesalaisuuksienkin suhteen.

Kannattaisi kokeilla. Ota yhteyttä!

2018-11-27T14:30:58+00:00